גלישה בטוחה

אנו ממליצים לכל גולשי האתר ובמיוחד לבני הנוער שבהם להקפיד על כללי גלישה בטוחה.
יש לנתק קשר מיידית עם כל גורם אשר פונה אליכם בצורה מטרידה או מעליבה.
ניתן לדווח להנהלת האתר על כל התנהגות מטרידה ועל כל תוכן פוגעני אשר הועלה לאתר.